Az „örökbefogadott” Novajidrányi Csicsergő Óvoda – Dolgozók szakmai fejlesztése

 • Projekt helyszíne:
  • Magyarország, Budapest
  • Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Novajidrány
 • A projekt időtartama:
  • 2022. március 18.
  • 2022. május 6.
 • A program célja: 
  • Oktatás
 • A projektünk célzott csoportja:
  • nők 
 • Összesen kb hány ember részesült a projekt pozitív hozományából?: 
  • 400
 • Hány munkaórát fektettek bele a résztvevők a projekt megvalósításába? 
  • 25

A projekt bemutatása

A Novajidrányi Csicsergő Óvoda pedagógusainak, munkatársainak tartottunk módszertani továbbképzést 2022. tavaszán, két alkalommal. Március 18-án, Novajidrányban került megrendezésre az első szakmai nap. A program megszervezését, szakmai koordinációját Berta Alexandra, a Hagyományok Háza népzenei szakelőadója, népzenetanár, a Soroptimist International Budapest Corvinus Club tagja vállalta. A kétalkalmas képzés első oktatási napján a népi játékok, a néptánc és a népdalok óvodai nevelésben való alkalmazási területeit és azok módszertanát ismertettük. A tematikai egységek oktatói mindannyian az élményközpontúság, a tevékenykedtetés, a „learning by doing” módszert alkalmazták. 

Szerényi Andrea óvodapedagógus, a népi játékok megtanítása mellett, azok életkori sajátosságairól, a játékválogatás szempontjairól, a hiteles források szakszerű használatáról, a népi játékokban rejlő pedagógiai lehetőségekről is beszélt. A foglalkozás végig élő zenével, Berta Alexandra által biztosított hangszeres kísérettel zajlott.

Babinecz Sándor néptáncpedagógus vezetésével az eszközös pásztortáncok mozdulataiból az óvodás korosztály számára összeállított, játékosan tanítható mozgásfolyamatokat sajátíthattak el a résztvevők. Az oktató által szisztematikusan levezetett módszertani felépítés megismerésével és a megszerzett saját élményeik alapján, az itt tanultakat előzetes táncos tudás nélkül is beépíthetik nevelői munkájukba, foglalkozásaikba.

Berta Alexandra a magyar népdalkincs óvodás korosztály számára megfelelő műfajait és a dalválasztás szempontjait ismertette. A kiválasztott dallampéldákat élményszerűen, játékos formában sajátították el a résztvevők. Mindehhez citera biztosította a hangszeres kíséretet. Fontosnak tartottuk, hogy a pedagógusok, óvodai munkatársak számára a nap folyamán hasznos, nevelői munkájukba beilleszthető tudást adjunk át, illetve rávilágítsunk arra, hogy a magyar néphagyomány egyes elemei szervesen tudnak illeszkedni az óvodai nevelésbe. A visszajelzések alapján ennek a szándékunknak eleget tudtunk tenni.

A képzés második alkalmára 2022 májusában került sor. A nehéz anyagi helyzetük miatt nagyon kevés lehetőségük van a pedagógusoknak utazni, ezért ezt a programot Budapesten, a Hagyományok Házában szerveztük meg.

Konduktor végzettségű klubtagunk, Bene Rebeka alapos előkészületeket követően egy egynapos mozgásfejlesztés képzést tartott az óvodai pedagógusok számára. Arra törekedett, hogy olyan gyakorlati tudást és feladattárat adjon át a gyerekek mozgásfejlesztésről, amelyet a mindennapokban is tudnak alkalmazni kevés eszköz használatával. Az előadás kitért a speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésére, illetve a részképesség zavarok felismerésére is. 

A program fő célja a prevenció és a preventív gondolkodás. A mozgás által olyan részképességzavarok időben kiszűrhetőek, melyek később az iskolába már diszlexiához vezethetnek. A mozgás lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek játszva tanuljanak. A mozgással fejlődik a ritmusérzék, a szerialitás, a figyelem és a monotonitástűrés, valamint nő az önbizalmuk és a figyelmük is. 

Egy komplex anyagot kaptak az óvónők, mely tartalmaz mozgás történetet, mozgásos játéktárházat, sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztési tervét, feladatsorokat. Továbbá gyakorlatban Rebeka megtanított nekik egy mozgásvizsgálatot, mely segít kiszűrni a részképesség zavarokat. A nap második felében ehhez a megoldási módokat is átbeszélték. 

A pedagógusok visszajelzése alapján hiánypótló volt ez a szakmai nap, számos esettanulmányt is átbeszéltünk, így az óvodába visszatérve azonnal tudták hasznosítani a megszerzett tudást.

További projektek

Az „örökbefogadott” Novajidrányi Csicsergő Óvoda – Dolgozók szakmai fejlesztése

A projekt bemutatása A Novajidrányi Csicsergő Óvoda pedagógusainak, munkatársainak tartottunk módszertani továbbképzést 2022. tavaszán, két alkalommal. Március 18-án, Novajidrányban került megrendezésre az első szakmai nap. A program megszervezését, szakmai koordinációját Berta Alexandra, a Hagyományok Háza népzenei szakelőadója, népzenetanár, a Soroptimist

Tovább olvasom »

Mentor Program

A projekt bemutatása A  Soroptimizmus EDUCATE / EMPOWER / ENABLE víziójával összhangban, a Budapest CORVINUS Club alapításának évében indította el egyik fő programját, melynek középpontjában fiatal nők mentorálása és támogatása áll. Olyan fiatal lányokat, nőket támogatunk, akik anyagi/szociális helyzetük miatt

Tovább olvasom »